งานการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

งานการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

งานการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ทางเราได้มีโอกาสไปออกบูท งานการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ได้นำระบบ AppRegist แอพพลิเคชั่นลงทะเบียนเข้างาน ไปให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมงาน Check in เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองใช้ระบบว่าง่ายและสะดวก รวดเร็ว เพียงใด  เพื่อการพัฒนาระบบให้ล้ำสมัย  ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง

Appregist
Appregist
Appregist
Appregist
Appregist
Appregist