ระบบลงทะเบียน AppRegist กับ “งาน ThinkDigital” งานกิจกรรมนันทนาการแก่พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Appregist กับงาน ThinkDigital

ระบบลงทะเบียน AppRegist กับ “งาน ThinkDigital” งานกิจกรรมนันทนาการแก่พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน  ตั้งแต่ก้าวแรก

ขอขอบคุณธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ไว้วางใจใช้บริการระบบลงทะเบียนเข้างาน Appregist กับเรามาตลอด
ในครั้งนี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้จัดงานภายใต้ชื่อ ThinkDigital ซึ่งเป็นงานกิจกรรมนันทนาการแก่พนักงาน
โดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ใช้บริการระบบลงทะเบียนกับเรา โดยทำระบบ QR Code สำหรับลงทะเบียนในอีเว้นต์ โดย QR Code สามารถ Check in ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถเช็คจำนวนคนเข้างานในรูปแบบ Real time ได้อย่างแม่นยำ  ลดขั้นตอนการลงทะเบียน  และการผิดพลาดของการเก็บข้อมูล
ซึ่งงานกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานราวๆ 150 คน

เสร็จโปรเจ็ค : March 2018
Scan QR Code ผ่าน Smart Phone

AppRegist ขอขอบคุณธนาคารกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งที่ไว้วางใจ ครั้งนี้เป็นงานกิจกรรมนันทนาการแก่พนักงานภายใต้ชื่องาน ThinkDigital มีคนเข้าร่วมงานราวๆ 150 คน

AppRegist ขอขอบคุณธนาคารกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งที่ไว้วางใจ ครั้งนี้เป็นงานกิจกรรมนันทนาการแก่พนักงานภายใต้ชื่องาน ThinkDigital มีคนเข้าร่วมงานราวๆ 150 คน