เซ็นทรัล CPN ได้จัดงานภายใต้ชื่อ Embrace Opportunity, Embrace Success

เซ็นทรัล CPN ได้จัดงานภายใต้ชื่อ Embrace Opportunity, Embrace Success

เซ็นทรัล CPN ได้จัดงานภายใต้ชื่อ Embrace Opportunity, Embrace Success

       ทางเซ็นทรัล CPN ได้จัดงานภายใต้ชื่อ Embrace Opportunity, Embrace Success
ซึ่งเป็นงานกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับลูกค้า ได้จ้างทำ App Registration ลงทะเบียนในอีเว้นต์ โดยแอพพลิเคชั่นนี้สามารถ Check in ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ล้ำสมัยและสามารถเช็คจำนวนคนเข้างานในรูปแบบ Real time ได้อย่างแม่นยำอีกด้วยค่ะ
ซึ่งมีคนเข้าร่วมงานราวๆ 1,000 คน
เสร็จโปรเจ็ค : August 2016

Appregist
Appregist
Appregist
Appregist
Appregist
Appregist
Appregist